سامانه اطلاع رسانی انتخابات تعاونی های کشور

استان را انتخاب کنید

لیست انتخابات در جریانشماره تلفن همراه عضو

کد ملی عضو
متن آگهی


دستور کار مجمعشرایط و مراحل ثبت رای در انتخابات مجمع


نتیجه برگزاری مجمع و انتخابات


تمام حقوق سامانه و اتوماسیون و اپلیکیشن ویندوز و اندروید برای شرکت گسترش نرم افزار اطلس محفوظ بوده و اتوماسیون برگزاری انتخابات الکترونیک بهساشه به نام آقای شهرداد بنازاده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گواهی ثبت شده و دارای گواهینامه تایید فنی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و گواهی تایید فنی و اجرایی وزارت تعاون میباشد. جهت ثبت درخواست برگزاری انتخابات با دفتر مرکزی شرکت تماس حاصل فرمایید. 04135455392